Fox Rage Prism Power Fishing Cast 221cm 10-35g Fishing Rod

Fox Rage Prism Power Spin X Rod 2,70 m 20-80 gFox Rage Prism Travel Med Spin 240cm 15-35g 4pc Fishing Rod
Fox Rage Prism Zander Pro 210cm 7-28gr Spinning Fishing Rod